Voor organisaties

  • Begeleiding Time-out-tochten

  • Workshops Qigong

  • Lezingen over Natuurcoaching

  • Lezingen over Elkar, waarin ik mijn werking en visie voorstel

  • Een bedrijfsdag in de natuur

We overleggen altijd onderling het opzet, het verloop en het doel van een activiteit. Ook het tarief bespreken we onderling.

Voor jongeren

SOLEKAR.png

Sociale rechtvaardigheid in de praktijk

Al heel mijn leven ben ik begaan met sociale rechtvaardigheid en solidariteit. In eigen land en internationaal. Om dat ook met Elkar in de praktijk te brengen, gaat 10% van wat jij betaalt voor jouw trainingen, naar een goed doel.

Jij mag kiezen welk goed doel. Jouw keuze moet wel aan een paar voorwaarden voldoen: de organisatie en het doel moeten sociale rechtvaardigheid dienen en de organisatie en haar activiteiten mogen op geen enkele wijze de mensenrechten schenden, op geen enkele wijze aanzetten tot polarisatie, discriminatie en haat.

Je mag er ook voor kiezen om die 10% in de Elkar-spaarpot te steken, en de keuze van goed doel aan Elkar over te laten.