9 DINGEN DIE JE MOET WETEN OVER ELKAR

2

DE MENS KOMT OP DE EERSTE PLAATS

Elkar is een eenmanszaak omdat het aantal mensen dat om advies en training kwam vragen, toenam. Dat is de reden waarom Elkar bestaat, de vraag naar training vanwege andere mensen. Mensen trainen, is mijn core-business.

De mens consequent en principieel op de eerste plaats zetten, is waarom Elkar kan blijven groeien. Met ‘de mens’ bedoel ik de mens in elk van ons. De mens als fysiek, mentaal, creatief en spiritueel wezen. Ik sluit daarover geen compromissen. Niet met politiek, niet om mee te zijn in trends, niet voor het geld of eender welke andere persoonlijke verrijking. Bij Elkar komt de mens eerst.

4

ER IS ALTIJD NOG EEN BETERE MANIER

Er zal altijd nog een betere manier zijn om te trainen en voor Elkar ben ik dan ook op een nooit eindigende ontdekkingsreis op zoek naar die manier. De manier waarop ik de trainingen vandaag geef, is op de beste manier zoals ik die vandaag ken. Morgen kan dat anders zijn, dankzij nieuwe inzichten en ervaringen. Verfijningen zullen altijd zacht en geleidelijk doorgevoerd worden. Nooit abrupt en zonder richting.

6

ELKAR IS ONAFHANKELIJK

De begeleiding die je krijgt, gaat uit van wat het beste is voor jou op het moment, niet vanuit wat het beste is voor Elkar, laat staan vanuit een commerciële of politieke agenda. Elkar heeft geen aandeelhouders, managers of andere mensen of professionele instellingen boven zich staan. Uiteraard verdien ik geld met de trainingen, maar nooit in tegenspraak met mijn waarden. Die zijn niet te koop.

 

8

PRINCIPES KOMEN VOOR WINST

Elkar wil enkel diensten en trainingen leveren die je leven echt veranderen. Waarvan de waarde veel hoger ligt dan het bedrag dat je betaalt. Waarvan de waarde je verwachtingen overstijgen. Elkar biedt niets aan waarvan ik niet zelf overtuigd ben dat het goed is, of dat ik zelf niet gedaan heb of doe.  Op deze principes geef ik niet toe. 

1

IK DOE DIT OMDAT IK DIT GRAAG DOE

Ik train en begeleid mensen omdat ik dat graag doe. Ik ben daar mee begonnen omdat ik zelf zocht naar een antwoord op de vraag “hoe ik optimaal mezelf kan zijn in een veeleisende samenleving”. Hoe meer ik daarover vertelde, hoe enthousiaster mijn gesprekspartners werden en hoe concreter de ideeën werden, want ik merkte dat heel wat andere mensen een antwoord zoeken op dezelfde vraag. Ook zij willen optimaal zichzelf zijn in de samenleving. Daarom staan mijn trainingen open voor iedereen. Het is een plezier om de verandering waar te nemen wanneer iemand ‘zijn frank is gevallen”!

 

3

ELKAR TRAINT ENKEL WAT WERKT

Elkar heeft geen interesse in trends of dominerende paradigma’s en mantra’s. Zelfs al kom je vertellen “dat onderzoek aantoont dat’ of ‘er geen wetenschappelijk bewijs is om..”. Ik train enkel wat ik heb ervaren en doe, omdat ik weet dat het werkt. Nooit zal je iets doen dat niet op voorhand is getest en uitgeprobeerd.

 

5

TEST, TEST EN VERFIJN VOORALEER AAN TE LEREN

Wat en hoe je traint bij Elkar, is er niet gekomen van de ene dag op de andere en verandert ook niet elke week om een of andere marketing achterna te lopen. Nee, ik onderzoek en experimenteer jaren en maanden op voorhand elk aspect. Zelfs de locatie is minstens 12 keer bezocht, en ik heb er minstens één keer per seizoen overnacht, in alle weersomstandigheden. Zo test ik keer op keer en verfijn ik waar dat nodig is.

 

7

ELKAR DOET WAT HET ZEGT DAT HET ZAL DOEN

Mijn gegeven woord is een verbintenis. Vertrouwen is iets dat je moet verdienen, en eens geschonden, dan is het bijzonder moeilijk om dat vertrouwen opnieuw op te bouwen. Dat gaat in beide richtingen. Elkar waakt er over dat het doet wat het zegt te zullen doen. Dus, als je ooit aanvoelt dat dit niet zo is, kom het dan zeggen. Misschien was ik het domweg even vergeten. 

 

9

ELKAR IS ER NIET VOOR IEDEREEN

Geloof en vertouwen in mijn intuïtie en persoonlijke ervaringen primeren op ‘wetenschap’, zonder uiteraard inzichten vanuit wetenschappelijke studie zonder meer te verwerpen. Het uitgangspunt is Tao, de weg van de natuur. Het gaat over ervaringen opdoen om inzichten te laten doorbreken, die voor jou juist voelen. Het gaat over een holistische levensvisie, niet over prestaties en specialisaties. De ‘Kunst van het Coachen’ gaat veel verder en dieper dan steevast dezelfde modellen toe te passen op elke cursist.  

Het is mijn overtuiging dat iedereen vrij is om te kiezen hoe hij/zij traint en bij wie. Net zoals ik het versta dat Elkar er niet voor iedereen is.