trainer.png

In 2015 begon ik aan een ontdekkingsreis om antwoorden te vinden op de vraag “Wat is de beste manier om mezelf te zijn in een veeleisende samenleving?”

 WAFA certified

WAFA certified

Wat me het meeste is opgevallen, is dat heel wat mensen en organisaties in Vlaanderen klaar staan om op de één of andere manier te helpen, te inspireren, het nodige duwtje in de rug te geven. Mieke Bruneel en de School Voor Zelfvertrouwen, Broedwerk, Durf Te Vragen, Passiemoov, Bart Loos, Yves Verbeeck… Door hen ben ik tot veel inzichten gekomen en doe ik nu wat ik aan het doen ben.

6 criteria

De beste manier om mezelf te zijn in een veeleisende samenleving, bereik ik door

  • te waken over mijn fysieke en mentale gezondheid
  • de activiteiten te doen waarin ik me blij en ontspannen voel
  • me te omringen met mensen die al doen wat ik wil doen
  • relevante opleidingen te volgen die mijn persoonlijke ontwikkeling vergroten
  • het uiteindelijke doel los te laten, zonder de focus te verliezen
  • ertoe bereid te zijn om via andere kanalen de middelen te voorzien die nodig zijn om de gewenste koers te varen

Alles wat ik nu doe, en bewust niet doe, is getoetst aan deze zes criteria. Waar er op dit moment nog werk is om te komen waar ik wil staan, volg ik eenvoudigweg opleidingen of neem ik een coach onder de arm.

In veel gesprekken met mensen met heel verschillende achtergronden, leeftijden, nationaliteiten... gaven mijn gesprekspartners vaak dezelfde opmerking: “Ik wou dat ik dat ook kon, maar ik durf niet”. Die opmerking heb ik minstens 100 keer gehoord.

Daarom ben ik gaan nadenken over een manier om mensen dat duwtje in de rug te geven: om toch de stap te zetten om voor zichzelf te durven denken en voelen. Twee jaar later, in 2017, besloot ik om mijn diensten te formaliseren en registreerde ik me als eenmanszaak. Ondertussen heb ik gewerkt als WIJ-coach, waarin ik jongvolwassenen sollicitatietraining en training in empowerment gaf, met als doel hen te begeleiden naar een job of een erkende opleiding die tot een diploma zou leiden, heb ik les gegeven in het secundair onderwijs (de vakken MAVO, PAV, geschiedenis en Nederlands Communicatieve Vaardigheden), ga ik op stap met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en ben ik losse medewerker bij Alba vzw.

Maar de reis begon al veel vroeger

Als leerling in de middelbare school van Don Bosco Haacht, begeleidde ik middagspelen van jongere leerlingen, en was ik bij de pioniers van de bergkampen naar Zwitserland. Die trouwens nu nog bestaan.

In 2003 trok ik voor vijf jaar naar Baskenland. Waar ik de taal leerde en thuis geraakte in de Baskische natuur en cultuur. Het is mijn tweede thuis geworden. Ik ben terug naar Vlaanderen gekomen, omdat ik sociologie wilde bijstuderen. Maar daarna kwam ik terecht in een veeleisende samenleving, waarin ik mijn draai niet vond.

Ik vond mijn inspiratie in een interview met een Baskische schrijver, die stelde dat een individu eerst zichzelf moet bevrijden eer hij kan bijdragen aan een vrijere samenleving, die dan weer bijdraagt aan een grotere vrijheid voor het individu. Het is een constante wisselwerking tussen individu en samenleving.

 Losse medewerker bij Alba en Nature

Losse medewerker bij Alba en Nature

Ietwat aangepast: een individu moet eerst zichzelf worden, om bij te dragen aan een samenleving waarin hij meer zichzelf kan zijn. Waardoor die samenleving op haar beurt bijdraagt aan een grotere zelfwording van het individu.

Hieruit volgt ontegensprekelijk dat als je meer jezelf wil zijn in een samenleving, je de koe bij de horens moet vatten en zelf sturing gaat geven aan je koers. Een goede vertrekvraag is: “Wie wil ik zijn?”

Dat vraagt vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, in je gevoel, in je vaardigheden en in het leven zelf. Dat kan je trainen. Door jezelf te trainen in meer en meer jezelf te worden, creëer je zelf stap voor stap een wereld waarin je meer en meer jezelf kan zijn.

De wereld heeft je nodig

De wereld heeft meer dan ooit nodig wat we te bieden hebben. Hier is je kans om aan te sluiten bij onze visie dat iedereen recht heeft op kansen om zichzelf te worden en hun potentieel volledig in te zetten. Als je in je buik een echo voelt van deze boodschap, dan kan je met ons meewerken aan deze missie! Word jezelf en bloei open. De wereld heeft jou nodig.