Missie

Met Elkar wil ik

  • meewerken aan een inclusieve, solidaire en duurzame samenleving;

  • gelijke kansen creëren op vlak van maatschappelijke participatie voor jonge volwassenen;

  • de natuurlijke eigenheid van elke persoon versterken, maar ook hun aansluiting bij de samenleving bevorderen.

Dit doet ik door trainingen en activiteiten aan te bieden in de natuur, die mensen verbinden met natuur, het leven in de streek en met hun persoonlijke natuurlijke eigenheid.