elkarlogobaseline2.png

Missie: vertrouwen voelen groeien

Mijn kernwaarde is ‘vertrouwen’. Wanneer ik vertrouwen aanvoel, krijg of heb, dan sta ik in mijn kracht. Dan gaat, bij wijze van spreken, alles als vanzelf. Wanneer ik vertrouwen geef aan iemand, zie ik bij die persoon meteen iets gebeuren. Hij of zij ontspant, komt tot rust en voelt zich veilig.

Ik vertrouw op mijn inzichten en op mijn intuïtie. Ik vertrouw op de eeuwenoude kennis die doorgegeven wordt. Ik vertrouw ook op de kracht van natuurlijke groei van iets. De omgang tussen twee mensen, bijvoorbeeld. Geef dat maar de tijd die het nodig heeft. Wat bedoeld is om te komen, komt er wel.

Mijn missie is daarom vanuit vertrouwen mensen trainen om meer en meer zichzelf te worden, en hen te laten proeven van vertrouwen te voelen groeien.

Dit doet ik door trainingen en activiteiten aan te bieden in de natuur, die mensen verbinden met natuur, het leven in de streek en met hun persoonlijke natuurlijke eigenheid.

In meer typisch plannenjargon, wil ik met Elkar

  • meewerken aan een inclusieve, solidaire en duurzame samenleving;

  • gelijke kansen creëren op vlak van maatschappelijke participatie voor jonge volwassenen;

  • de natuurlijke eigenheid van elke persoon versterken, maar ook hun aansluiting bij de samenleving bevorderen.