Blije sfeer op opendeur

Blije sfeer op opendeur

inbalanslogo.PNG

In Balans is een praktijk in Stekene, opgestart door Erika Van Hooste. En sinds kort aangevuld met een aantal zelfstandige partners, waaronder ikzelf met Elkar. Op zaterdag 16 februari organiseerden we een opendeur, zodat mensen konden komen kennismaken en proeven van het aanbod, in korte maar effectieve workshops.

Het was ronduit gezellig. Bezoekers en deelnemers lieten zich positief en soms verrast uit over de praktijken. De workshop "natuurcoaching" van Elkar leverde vooral verraste gezichten op, met als voornaamste opmerking "dit is wel raak". Meer dan eens kwam de vraag of de trainingen ook voor volwassenen georganiseerd zullen worden, en niet uitsluitend voor jongeren. Dat is een suggestie die ik uiteraard met plezier meenam en nu onderzoek.

Tegelijkertijd is het me weer eens duidelijk gemaakt dat mensen nogal snel aan "wandelen" denken bij "natuurcoaching". Daarom ga ik de komende maanden in de brede regio een campagne voeren met twee doelen: natuurcoaching als concept bekender maken en de werking van Elkar voorstellen. Een folder is drukklaar en eens geleverd, vertrekken er brieven naar scholen, artsen, psychologen... in de regio. Ik bereid ook een lezing voor met een korte workshop. Ik heb wel alvast een artikel geschreven om een en ander te verduidelijken:
Over vormen van natuurcoaching.

In de eindevaluatie onder de partners waren we het erover eens dat de mensen precies niet weg geraakten. Wel hun jassen namen, en zeiden dat ze gingen vertrekken, maar toch bleven, of zelfs terugkwamen. Dat is fijn. Nu het startschot gegeven is, kunnen we opbouwen!

Het adres:
In Balans - Stadionstraat 76 - 9190 Stekene