Natuur en schoolresultaten

Natuur en schoolresultaten

Hoe kan de natuur er voor zorgen dat mijn zoon betere schoolresultaten behaalt? Deze heel concrete vraag kreeg ik van een ouder. Mijn antwoord luidde als volgt: coaching in de natuur zorgt voor mentale kalmte, toegenomen zelfvertrouwen, een bewuste mindset en voor de ontwikkeling van een levensvisie. En die zorgen er voor dat jouw zoon op een andere manier met school en studie omgaat. Waardoor hij betere resultaten zal behalen. Maar dat vraagt tijd en training.

Het is uiteraard niet gewoon de natuur zelf die daar voor zorgt. Er wordt, gelukkig, meer en meer empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van natuurcoaching op de ontwikkeling van een persoon (ongeacht de leeftijd). Uit deze onderzoeken blijkt dat jongeren, en zelfs kinderen, die een verbintenis met de natuur onderhouden en regelmatig ervaringen opdoen in de natuur, kritische en creatieve denkvaardigheden ontwikkelen, die hen helpen om te slagen in het leven (Adams & Savahl, 2017). Een andere vaststelling is dat kinderen onderdompelen in de natuur met activiteiten gericht op ervaringsleren, kan zorgen voor minder stress, voor versterkte hersenontwikkeling en herstel, voor versterkte sociale en emotionele vaardigheden en voor burgerzin (Hartig, Mitchell, de Vries & Frumkin, 2014). Meer nog, onze verbinding met de natuur zorgt voor een betere gezondheid en welzijn, prikkelt creativiteit en ontwikkelt vaardigheden en waarden om bewuster een leven op te bouwen (Kellert, 2012), waarin vaak zorg voor natuur en spaarzaam omgaan met natuurlijke bronnen, een belangrijke plaats innemen (Wells & Lekies, 2006).

Betere schoolresultaten kunnen er komen wanneer de mindset wijzigt, en bijgevolg de houding waarmee iemand ergens tegen aankijkt. Daarvoor dient de natuurcoaching. Daarom bestaat de training uit drie onderdelen: qigong, natuurcoaching en outdoorvaardigheden.

Qigong is een zachte bewegingsleer om van binnenuit ontspanning en energie toe te laten. Dat gaat samen met ademhalingstechnieken, training om het hoofd rustig te houden en zelfs een aangepaste voedingsleer. Wie dagelijks traint, ondervindt na ongeveer 6 weken positieve effecten.

Natuurcoaching, zoals we die bij Elkar uitoefenen, is een vorm van coaching met de natuur als spiegel. Het doel is iemand te trainen om zijn innerlijke wijsheid toe te laten en zich te verbinden met de natuur. Aan de hand van een heel concrete vraag van de deelnemer gaan we aan de slag. Steeds via het model van de cirkel van verandering.

De outdoorvaardigheden dienen om vanuit ervaringsleren nieuwe vaardigheden op te doen. Zowel technieken als persoonlijke ontwikkeling. Het gaat dan over leren werken met kaart en kompas, routeplanning, vuur maken, water filteren…

Dat allemaal samen, vanuit de principes van ervaringsleren en de circle of courage, ontwikkelt nieuwe inzichten bij een persoon. Inzichten over zichzelf, over hoe doelen te bereiken, over het leven in het algemeen. En uiteraard over de eenheid tussen mens en natuur. Over het belang van de natuur voor de mens. Maar vooral zorgt het voor een groter bewustzijn over waar iemand naartoe wil in het leven. Welk leven hij of zij wil opbouwen. Dat inzicht zorgt voor energie, motivatie en goesting om nu te doen wat nu kan, zonder het bredere plaatje uit het oog te verliezen.

Het is dat inzicht, dat zorgt voor betere schoolresultaten.

Karel 

 

Referenties:

Adams, S., Savahl, S. (2017). Nature as children’s space: A systematic review. The Journal of Environmental Education, 48, 291-321

Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S., Frumkin, H. (2014). Nature and Health, Annual Review of Public Health, 35, 207-228

Kellert, S. (2012). Building for life: Designing and understanding the human-nature connection. Washington, DC: Island Press.

Wells, N.M., Lekies, K.S. (2006). Nature and the life course: Pathways from childhood nature experiences to adult environmentalism. Children, Youth and Environments, 16, 1-24.