De principes

Deelnemen en deelhebben: ervaringsleren

Ervaringsleren is “leren door te doen”: een wijze van leren waarbij de lerende zelf zich actief engageert in het exploreren van voor hem zinvolle en relevante vragen. De lerende is deel-nemer, maakt zelf zijn proces mee, (co-)construeert samen met de begeleider en anderen in de groep, zijn referentiekaders én gedragsmogelijkheden die niet alleen momenteel maar ook in de toekomst relevant zijn om te leven en te werken in de maatschappij waarvan hij deel uit maakt (Gass, 1993/www.ervaringsleren.be).

Deelhebber zijn, betekent dat je als deelnemer actieve inbreng hebt in de trainingen en activiteiten.

BLOEI-cirkel©

De BLOEI-cirkel(c), ontwikkeld door drs. Yoke de Wilde, is gebaseerd op de Cyclus van Verandering en op het Medicijnwiel van de indianen en op het Levenswiel van de Kelten.

BLOEI staat voor Bezinnen, Loslaten, Ontwikkelen, Erkennen en Inspiratie. Het is hierdoor een hedendaags kompas en tegelijk een oeroud cyclisch model voor natuurlijke ontwikkeling waar we ons ook vandaag aan kunnen spiegelen.

Taoïstische filosofie

Het Taoïsme kan je niet beschouwen als een filosofie in de westerse zin, maar eerder als een levenswijze of kunst. Het gaat dus hoofdzakelijk over de praktijk van het leven, niet over de denkwijze zelf.

Tao is universeel, het is de weg van de natuur. Het is de oorsprong en het allesomvattende, altijd veranderend en voortdurend in evenwicht. De weg is vast te stellen maar niet te verklaren. (www.taoweb.be)

Circle of Courage

De Circle of Courage of de Cirkel van Veerkracht is een waardenkader waarbij we uitgaan van het feit dat iemand zich maar emotioneel in evenwicht zal voelen wanneer vier universele noden beantwoord worden: de nood aan meesterschap, de nood aan generositeit, vrijgevigheid, de nood aan onafhankelijkheid en de nood aan verbondenheid. (http://doca-lsci-leuven.be/coc/)